Învăţământ profesional
    Aici gasiti informatii de interes pentru invatamantul profesional.

P R O F E S I O N A L

​​

Noutăţi

 
   

  Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4795 / 2017 privind organizare, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învățământul profesional de stat şi în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

                                           

   

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC CU DURATA DE 3 ANI

   

             
    ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

    Este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:
        a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali
            angajatori şi parteneri de practică;
        b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de  
            parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică      
            organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
        c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate     
            din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
       d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii
           de învăţământ partenere.       

S-au publicat Lista naţională a temelor pentru proba practică şi Fişele de evaluare asociate pentru examenul de certificare a calificării profesionale care se va organiza pentru absolvenţii învăţământului profesional în anul 2017.
Detalii le puteţi avea accesând:

Listele nationale-temelor-pentru-proba-practic si fisele-de-evaluare-ale-temelor-pentru-proba

Potrivit Art. 21 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional, aprobată prin OMEN nr. 4435 / 2014, "(5) ... ISJ/ISMB înştiinţează unităţile de învăţământ cu privire la postarea Listei naţionale pentru proba practică şi a Fişelor de evaluare asociate".
Potrivit "Art. 21 (6) Unităţile de învăţământ desemnate centre de examen, împreună cu operatorii economici / instituţiile publice cu care au incheiat parteneriate de pregătire practică, vor selecta din Lista naţională a temelor pentru proba practică, un număr de 15-30 teme, în funcţie de resursele existente, de numărul estimat de candidaţi şi de calificarea profesională, ...".

ARAD
OMEN 4795 / 2017
  1. Managing Director
Oferta invatamant profesional de zi cu durata de 3 ani       2018-2019
   
Metodologia de organizare şi funcţionare a       învăţământului dual