Concursul de ocupare a funcţiilor vacante de director şi director adjunct
   din unităţile de învăţământ preuniversitar
   Pentru orice informaţie sau sesizare referitoare la concursul pentru ocuparea funcţiilor de directori şi directori adjuncţi,
    puteţi apela gratuit la TelVerde nr. 0800816257, de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00.

Rezultate concurs proba B si C


    Afisarea pe zile a rezultatelor obtinute de candidati la probele din      
    cadrul concursului de ocupare a functiilor vacante de director si    
    director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar...
17  octombrie 2016
18 octombrie 2016
19 octombrie 2016
20 octombrie 2016
21 octombrie 2016
24 octombrie 2016
25 octombrie 2016
26 octombrie 2016
27 octombrie 2016
28 octombrie 2016
31 octombrie 2016
REZULTATE FINALE