Învăţământ primar
    Aici gasiti informatii de interes pentru invatamantul primar. Inscriere la clasa pregatitoare si clasa a I-a.

P R I M A R

​​

Unităţi din municipiul si judeţul Arad

                            ETAPA I
 Număr cereri introduse pentru Etapa 1: 3297
 Număr total de cereri admise în Etapa 1: 3297
 Faza 1 - 2913 toate admise
 Faza 2 - 384 din care 384 admise si 0 respinse
 Faza 3 - 0 admise
 Număr de cereri introduse online - 44
 Număr de cereri importate din online - 43
          ​                        ETAPA II

Procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare 2018-2019

         ​​
Înscrierea copiilor în învățământul primar
în anul școlar 2018-2019

             
CERERI INSCRIERE 2018

   Înscrierea  on-line se poate face :
     ETAPA I în perioada 8 martie 2018 şi până la data de 26 martie 2018
     ETAPA II programată între 12 și 18 aprilie 2018
           
   
IMPORTANT !  
    Cererea de înscriere online este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de înscriere de      către solicitanți și nu va elimina obligativitatea prezentării solicitantului la unitatea școlară dorită,     cu dosarul de înscriere, în vederea validării cererii-tip de înscriere. 
                                                       


METODOLOGIE SI CALENDAR 2018

                                      
Înscrierea în învățământul primar 2018-2019

  CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 1 - 23 martie.
Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 8 și 26 martie și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 12 și 18 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Afișarea în fiecare unitate de învățământ a circumscripțiilor școlare, a planului de școlarizare propus și a numărului de clase pregătitoare se realizează în data de 1 martie.
Cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educației. Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 - 18:00 (luni-vineri).
Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze Ziua porţilor deschise într-una din zilele din intervalul 1 - 12 martie. Cu acest prilej, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile școlare şi vor putea discuta cu cadrele didactice.
Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate - şcoala de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.
Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent, corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legii şi ale metodologiei.
Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică vor fi afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor de învăţământ (dacă există).

Reamintim faptul că învăţământul primar este obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.

Preluare de pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale
Circumscripţii şcolare înscriere învăţământ primar
Plan şcolarizare clasa pregătitoare 2018-2019
Inscriere cereri on-line
Reţeaua şcolară
 Cerere inscriere clasa pregatitoare
ETAPA I
 Cerere inscriere clasa pregatitoare
ETAPA II
 OMEN 3242​  Metodologie​ si calendar
Planificare evaluare psihosomatică
Planificarea întâlnirilor cu părinţii în grădiniţe
Planificare Ziua Porţilor Deschise la clasa pregătitoare
Etapa 1
Procedura Etapa II
Locuri libere
Etapa II
Admisi Etapa II