Învăţământ preşcolar
    Aici gasiti informatii de interes pentru invatamantul prescolar.

G R A D I N I T E

​​

Grădiniţe din municipiul Arad

 GRĂDINIŢA PP "GRĂDINIŢA PRIETENIEI"
       Strada Predeal, nr. 3
       Telefon: 0257 349939 0357 425100
       Fax: 0357 425100
       E-mail: [email protected]
                                  Nu are gradinite arondate.GRĂDINIŢA PP „CĂSUŢA PITICILOR”
      Strada Calea Radnei nr. 248
      Telefon: 0257 219939
      Fax: 0257 219939
      E-mail: [email protected]

      Web : http://gradinitapp18.wix.com/arad
        STRUCTURI ARONDATE :        Gradinita PN  11 Arad

                                                           Gradinita PP     7 Arad
                                              Gradinita P.P.Prichindel Arad


GRĂDINIŢA PP "CURCUBEUL COPIILOR"
      Strada Simion Balint, nr 7-9
      Telefon: 0257 257486
      Fax: 0257 257486
      E-mail: [email protected]
         STRUCTURA ARONDATA : Gradinita PP 13 ARADGRĂDINIŢA PP "ELEFĂNŢELUL"
     Strada Conduraşilor nr. 13
     Telefon: 0257 281426
     Fax: 0257 281426
     E-mail: [email protected]
     Web: www.gradinita-pp-9.ro
           STRUCTURI ARONDATE:   Gradinita PP 2 ARAD
                                                        Gradinita PN 2 ARAD


GRĂDINIŢA PP „FURNICUŢA”
     Strada C. Brancusi FN
     Telefon: 0257 274448
     Fax: 0257 274448
     E-mail: [email protected]
                                        Nu are gradinite arondate.


GRĂDINIŢA PP Nr. 1
      Strada T. Vladimirescu, nr. 20-22
      Telefon: 0257 231752
      Fax: 0257 231752
      E-mail: [email protected]
                 STRUCTURI ARONDATE: Gradinita PP 15 Arad
                                                            Gradinita PP 22 Arad


GRĂDINIŢA PP Nr. 11
Strada Crasna nr. 11
Telefon: 0357 428490
Fax: 0357 428490
Mail: [email protected]
              STRUCTURI ARONDATE:
                                             Grădinita PP 12 Arad                                 Grădinita PN “MUGUREL”Arad


GRĂDINIŢA PP Nr.14
Strada Patria, nr. 2-4
Telefon: 0257 281965
Fax: 0257 281965
Mail: [email protected]
                STRUCTURI ARONDATE:
                                               Gradinita PP    3 Arad
                                               Gradinita PN   6 Arad
                                               Gradinita PN 13 Arad


GRĂDINIŢA PP "PALATUL FERMECAT"
Strada Poetului FN
Telefon: 0257 349610
Fax: 0257 349610
E-mail: [email protected]

                 STRUCTURI ARONDATE:
                                                Gradinita PS  2 Arad
                                                Gradinita PN 8 Arad
                                                Gradinita PN 9 Arad


GRĂDINIŢA PP "PITICOT"
Strada Grivitei, nr. 17
Telefon: 0257 270340
Fax: 0257 270340

                  STRUCTURI ARONDATE:
                                               Gradinita PN 12 Arad
                                               Gradinita PN 24 Arad
                                               Gradinita PN 29 Arad
          
ETAPA DE REINSCRIERE 
           07 mai 2018 -21 mai 2018
 
ETAPA I DE INSCRIERI
   - cererea de înscriere se depune la grădiniţa la care se doreşte înscrierea în perioada
           21 mai 2018 – 15 iunie 2018
Procesarea cererii de inscriere
           11 iunie 2018 – 15 iunie 2018

        Faza I
 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la grădiniţa exprimată ca prima opţiune. 
 - cererea va fi Admisă sau Respinsă în funcţie de numărul de locuri disponibile 
           12 iunie 2018
 
       Faza II 
 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la grădiniţa exprimată ca a doua opţiune (se procesează 
cele Respinse în faza I). 
           14 iunie 2018
 
       Faza III 
  
- vor fi evaluate cererile de înscriere de la grădiniţa exprimată ca a treia opţiune (se  procesează
cele Respinse în faza II). 
            15 iunie 2018
 
Copiii respinşi în Etapa I - Faza III vor putea fi înscrişi pe locurile rămase libere pentru Etapa a II-a
 
 
ETAPA II DE ÎNSCRIERI
     - cererea de înscriere se depune la grădiniţa la care se doreşte înscrierea în perioada
                                  25 iunie - 20 iulie 2018
     - procesarea cererii de înscriere
                                 23 iulie - 27 iulie 2018
          
      Faza I 
           - vor fi evaluate cererile de înscriere de la grădiniţa exprimată ca prima opţiune. 
           - cererea va fi Admisă sau Respinsă în funcţie de numărul de locuri disponibile 
                                25 iulie 2018
              
     Faza II 
           - vor fi evaluate cererile de înscriere de la grădiniţa exprimată ca a doua opţiune (se 
              procesează cele Respinse în faza I). 
                                  26 iulie 2017
              
     Faza III 
           - vor fi evaluate cererile de înscriere de la grădiniţa exprimată ca a treia opţiune (se 
              proceseaza cele Respinse în faza II). 
                                  27 iulie 2017
 
    Copiii respinşi în Etapa II - Faza III vor putea fi înscrişi pe locurile rămase libere pentru Etapa de 
 ajustări
 
ETAPA DE AJUSTĂRI
 - se vor prelua cererile de înscriere şi admiterea lor pe locurile rămase libere. Aceste cereri vor fi
 admise imediat după validare.


 ____________________________________________________________________________________________________


        Grădiniţe din municipiul şi judeţul Arad 
                        limba de predare : LIMBA ROMÂNĂ       Grădiniţe pentru minorităti
                        limba de predare : LIMBA GERMANĂ, LIMBA MAGHIARĂ, LIMBA SLOVACĂ 
        Cartografia școlară   


  Locuri libere pentru ETPA I de INSCRIERI                             Locuri libere pentru ETPA II de INSCRIERI
Informaţii pt părinţi
inscrierile la grădiniţă
CERERE ÎNSCRIERE PREŞCOLARI
Stat
Particular
Stat
Stat
Stat
         

           Învățământul preșcolar se desfășoară în grădinițe sau în școli (de stat sau private), care au ca  secție grupe de învățământ preșcolar, după același curriculum și respectând aceleași standarde  naționale. 
     Educaţia timpurie (0 - 6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) şi învăţământul  preşcolar (3 - 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa ​mijlocie şi grupa mare.

        Informaţii principale:


       Fiecare copil în grădiniță (tichete sociale pentru grădiniță)


         

           Învățământul preșcolar de stat este gratuit şi poate fi organizat pe grupe, format în funcţie de  vârsta sau nivelul de dezvoltare al copilului.
         Grădiniţele pot fi organizate astfel:
 • grădiniţe cu program normal (cinci ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială;
 • grădiniţe cu program prelungit (zece ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială, dar şi protecţia socială (hrană, supraveghere, odihnă);
 • grădiniţe cu program săptămânal, care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială, dar şi protecţia, hrană, supravegherea şi odihnă celor care provin din medii sociale şi familii defavorizate;
         Unităţile de învăţământ au obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul  grădiniţei, respectiv dacă este acreditată, autorizată să funcţioneze provizoriu, cu atestat de calitate  emis de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP).
              În premieră, comparativ cu anii anteriori, monitorizarea fluxului de reînscrieri şi înscrieri  se va realiza informatizat, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din  România (SIIIR), dezvoltat de Ministerul Educaţiei. Pe toată durata acestui proces, inspectoratele  şcolare judeţene asistă unităţile de învăţământ în activitatea de înscriere şi confirmă finalizarea  colectării cererilor aferente etapelor de înscriere/reînscriere.
               Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor  de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:
 • capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
 • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

        Acte necesare pentru înscrierea grădiniţă:
 • cerere înscriere grădiniţă;
 • adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal);
 • o copie a certificatului de naştere al copilului (certificată de directoare);
 • fişa medicală;
 • avizul epidemiologic;
 • actele pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor de departajare (dacă este cazul);
         Potrivit Ministerului Educaţiei, înscrierea copiilor la grădiniţele de stat se face gratuit,  acestora fiindu-le interzis să solicite taxă de înscriere ori să facă discriminări.
               Orarul reînscrierilor şi al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va  fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat,  inclusiv pe site-ul acesteia (acolo unde există).
            Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în  ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
            În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare  decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite  de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de  învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Oficiul juridic  al Inspectoratului Şcolar Judeţean).