ORGANIGRAMA

=> ORGANIGRAMA <=
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad
str. Corneliu Coposu nr.26
Telefon: 0257/280008
Fax: 0257/214746
Email: [email protected]
            [email protected]

Departamentul Administrativ
 • Contabilitate (3,5)
 • Secretariat arhivă (1,5)
 • Juridic (1)
 • Audit (1)
 • Reţea şcolară, plan şcolarizare (1,5)
 • Salarizare, normare (1,5)
 • Informatizare (2)
 • Tehnic-administrativ (2,5)

Descentralizare şi Managementul Instituţional
 •  ​Management instituţional (1)
 •  Managementul resurselor umane (2)
 •  Dezvoltarea resurselor umane (1)
 •  Educaţie permanentă (1)
 •  Proiecte educaţionale (1)
 • Alternative educaţionale şi învăţământ particular (0,5)

Departamentul Curriculum şi Monitorizarea Asigurării Calităţii
 • Monitorizare programe privind accesul la educaţie (1) 
 • ​Învăţământ preşcolar (1)
 • Învăţământ primar (1)
 • Limba şi literatura română (1)
 • Limbi moderne (1)
 • Matematică şi informatică(1)
 • Fizică, chimie, biologie (1)
 • Istorie, geografie, socio-umane (1)
 • Arte (0,5)
 • Religie (0,5)
 • Educaţie fizică şi sport (1)
 • Învăţământ profesional şi tehnic (1)
 • Minorităţi (0,5)
 • Învăţământ special (0,5)


ORGANIGRAMA


    Inspector şcolar general (delegat)
prof. Stoenescu  Anca                            Tel. 0725110920

​    Inspector şcolar general adjunct
prof. Pellegrini Nicolae-Antoniu          Tel. 0745815662
    Inspector şcolar pentru Educație permanentă
prof. Moler Camelia                              Tel. 0725110909

    Inspector şcolar pentru Management instituţional şi Religie
prof. Sirca Florin                                    Tel. 0725110911

    Inspector şcolar pentru Management instituţional
prof.  Manguci Ciprian​                          Tel. 0725110906

    Inspector Învățământ special
prof. Cojocariu Amalia                          Tel. 0744764899​
    Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane
prof. Cuzmanov Carmen                      Tel. 0725110912

    Inspector şcolar pentru Proiecte educaţionale
prof.  Lupei Anca-Marinela                   Tel. 0724338918
    Inspector şcolar pentru Managementul resurselor umane
prof.  Mandache Emilia                         Tel. 0725110933

    Inspector şcolar pentru Managementul resurselor umane
prof. Popescu Adriana                           Tel. 0725110925
    Inspector şcolar pentru Învăţământ particular, Alternative educaţionale şi Arte
prof. Marcu Andrada                             Tel. 0725110914
    Inspector şcolar pentru Minorităţi
prof. Ilyes Ibolya                                     Tel. 0725110900

    Inspector şcolar pentru monitorizarea programelor de acces la educaţie
prof.  Mocuţa Crişan Margareta         Tel. 0725110901
    Inspector şcolar pentru Educaţie timpurie
prof. Soriţeu Emilia                                Tel. 0725110908
​​
    Inspector şcolar pentru Învăţământul primar
prof. Lalyer (Martin) Raluca                Tel. 0725110916
​​
    Inspector şcolar pentru Limba şi literatura romană
prof. Orban Laura                                 Tel. 0725110936
 ​    Inspector şcolar pentru Limbi moderne
prof. Nădăban Laura                             Tel. 0725110913
​​
    Inspector şcolar pentru Matematică şi Informatică
prof. Dolha Nicolae                              Tel. 0725110904
​​
    Inspector şcolar pentru Fizică, Chimie, Biologie
prof. Glăvan Rodica                              Tel. 0725110905
    Inspector şcolar pentru Istorie, Geografie, Socio-umane
prof. Stiger Simona                               Tel. 0725110903
​    Inspector şcolar pentru Educaţie fizică şi sport
prof. Barta Paul                                     Tel. 0722288599
    Inspector şcolar pentru Învăţământ profesional, tehnic
prof. ing. Borza Vasile                          Tel. 0725110907
    Secretariat
Neumayer Petronela                           Tel. 07251109
    Birou Informatizare
ing. Dumitrescu Mihai                         Tel. 0742191576
Pistol Sebastian                                    Tel. 0725110929
    Plan salarizare
Haţegan Dora                                       Tel. 0725110921​
Butaciu Elena                                       Tel. 0725110923​
Ursoi Sofia                                            Tel. 0725110922
    Contabil şef
Ec. Răducanu Ecaterina                      Tel. 0725110910
    Contabilitate
Vârlan Delia                                          Tel. 0725110924​
Alexa Virgil                                            Tel. 0725110932
Viezuină Liliana                                    Tel. 0742048568

    Birou Juridic
Tămaș Cornelia                                    Tel. 0725110927
    Compartiment tehnic
sing.Iordan Nicolae                             Tel. 0725110926​
ing. Goldiş Dimitrie Ioan                     Tel. 07251109
    Audit
Gornea Angelica                                   Tel. 0725110928