Şedinţe cu directorii unităţilor şcolare

Marți, 13.11.2018, ora 10,00, în sala festivă a Colegiului Național Moise Nicoară Arad, are loc ședința cu directorii unităților de învățământ din județul Arad.

ORDINE DE ZI:
- Rețea școlară 2019-2020 - inspector școlar general Stoenescu Anca;
- Starea învățământului în județul Arad, an școlar 2017-2018/Raport de activitate al ISJ pentru anul școlar 2017-2018/Rapoarte de activitate ale inspectorilor școlari pentru anul școlar 2017-2018 - inspector școlar general adjunct, prof. Nicolae Pellegrini;
- Activități  de formare derulate prin CCD Arad, în anul școlar 2018-2019 - director CCD Arad, prof. Redeș Adela;
- Rețeau cabinetelor logopedice și de consiliere - director CJRAE Arad, prof. Toderici Ovidiu;
- Diverse (precizări inspectori școlari)