Şedinţe cu directorii unităţilor şcolare

  Marți, 20.03.2018, ora 10,00, în sala festivă a Colegiului Național   ”Moise Nicoară” Arad, are loc ședința cu directorii unităților de   învățământ din județul Arad.
ORDINE DE ZI:
 - analiza rezultatelor simulării EN 2018 - director CJRAE, 
         prof. Toderici Ovidiu
 - aspecte privind mobilitatea personalului didactic

         inspector școlar general 
-  adjunct Stoenescu Anca/inspectori școlari pentru 
         managementul resurselor umane
- calendar admitere și aspecte organizatorice 
         inspector școlar general adjunct, prof. Nicolae Pellgrini
- diverse (precizări inspectori școlari)
- precizări- inspector școlar general Mladin Claudius
  

Documente martie 2018