SEDINTE 
ISJ Arad - Unitati scolare

Selectati perioada in care s-au desfasurat sedintele si veti putea descarca documentatia prezentata in cadrul sedintelor.

 Şedinţe cu directorii unităţilor şcolare 
 
MARŢI, 21.03.2017, începând cu ora 10.00, se va desfăşura şedinţa lunară cu directorii. 
Nu vor participa la şedinţă doamnele directori de la grădiniţe, precum şi doamnele/domnii directori de la Palatul/Cluburile Copiilor.

Unităţile şcolare au fos arondate la 4 ZONE de lucru, conform listei de mai jos.
Şedinţa pentru fiecare zonă va avea loc după cum urmează:
1. PENTRU ZONA ARAD : la Şcoala Gimnazială "Aron Cotruş" Arad
2. PENTRU ZONA LIPOVA :  la Liceul "Sever Bocu" Lipova
3. PENTRU ZONA CHIŞINEU CRIŞ-SÂNTANA : la Liceul Tehnologic "Ştefan Hell" Sântana
4. PENTRU ZONA INEU-BELIU-SEBIŞ-HĂLMAGIU : la Liceul "Mihai Viteazul" Ineu

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

 ORDINEA DE ZI:

1.Informare privind modul de organizare şi desfăşurare a simulării Evaluării naţionale şi a probelor scrise ale examenului de Bacalaureat. Rapoarte, observaţii, măsuri remediale.

2.Probleme curente legate de mişcarea personalului didactic. Calendarul mobilităţii pentru perioada martie – aprilie 2017. 

3.Raport privind constatările din cadrul Inspecţiei tematice M.E.N. – pentru Informatică.

4.Precizări privind pregătirea pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ.

5.Calendarul şi precizări privind organizarea Festivalului interjudeţean al ştiinţei “Ştiinţa pentru toţi”

6.Informaţii transmise de CCD Arad: Programe de formare dedicate evaluatorilor de la examenele naţionale de definitivare şi titularizare

7. Analiza de nevoi privind dezvoltarea profesională a personalului didactic auxiliar – chestionare.

8. Discuţii şi precizări punctuale. Concluzii.

Prezenţa obligatorie.

Graficul sedintelor
Documente