Pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar
    Aici gasiti informatii de interes pentru elevii din invatamantul aradean.

RESURSE EDUCATIONALE DESCHISE

​Resursele educaționale deschise sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.).

Platforma electronica a resurselor educationale deschise pusa la dispozitia cadrelor didactice din judetul Arad.


Acces la paginile reţelei de resurse educaţionale =>          În atenția cadrelor didactice interesate

         Conducerile unităților de învățământ sunt rugate să disemineze următoarele informații
         În conformitate cu Adresa M.E.N. nr. 808/AOB/3.11.2017, privind crearea rețelei de

   resurse educaționale deschise (RED) în cadrul inspectoratelor școlare județene, ISJ Arad vă
   aduce la cunoștință că spațiul destinat RED și procedurile de publicare ale produselor sunt
   pregătite și devin funcționale din data de 29.11.2017.

        Cei interesați în publicarea produselor proprii pe site-ul ISJ Arad sunt rugați să accepte

    și să respecte precizările formulate în documentele anexate acestui mesaj:

1. Fișa de identificare (Anexa 1 RED) - document .doc și .pdf
2. Declarație pe propria răspundere (Anexa 2 RED) - document .doc
3. Fișa de evaluare RED (Anexa 3 RED) - document .pdf
4. Extras din Procedura specifică privind colectarea, selecția și postrea pe site-ul ISJ Arad a

    resurselor educaționale deschise                                  https://www.manuale.edu.ro/                                 http://programe.ise.ro/

Nota privind crearea rețelei de resurse educaționale deschise în cadrul inspectoratelor școlare județene
Anexa 2 RED.doc
Anexa 3 RED.pdf
Extras Procedura.pdf
Anexa 1 RED.doc
Anexa 1 RED.pdf