Şedinţe cu directorii unităţilor şcolare


  
  JOI, 10.05.2018, în sala de ședințe a ISJ ARAD, are loc ședința cu 
        directorii unităților de învățământ din județul Arad, 
        după cum urmează:

- ora 10,00 - directorii unităților de învățământ din municipiu
- ora 12,00 - directorii unităților de învățământ din județ
 
ORDINE DE ZI:

Analiză încadrare în buget;
Aspecte privind disciplina fiscal-bugetară