Şedinţe cu directorii unităţilor şcolare

                Marți, 06.06.2018, ora 10,00, în sala festivă a Colegiului Național  Moise Nicoară Arad, are loc ședința cu directorii unităților de  învățământ din județul Arad.

ORDINE DE ZI:
  • Precizări privind mobilitatea personalului didactic și probleme  curente -  Inspector școlar general delegat, prof. dr.  Stoenescu Anca;

  • Calendar admitere și probleme organizatorice privind examenele naționale - Inspector școlar general adjunct, prof. Nicolae Pellegrini;

Diverse (precizări inspectori școlari).
  

Documente
iunie 2018