SEDINTE 
ISJ Arad - Unitati scolare

Selectati perioada in care s-au desfasurat sedintele si veti putea descarca documentatia prezentata in cadrul sedintelor.

 Şedinţe cu directorii unităţilor şcolare 
 
MARŢI, 17.01.2017, ora 10.00, la Colegiul Naţional "Moise Nicoară" Arad (în Sala festivă) va avea loc şedinţa cu directorii.

Ordinea de zi:

1. Reţeaua şcolară şi Proiectul planului de şcolarizare pentru anul
      şcolar 2017-2018;
2. Calendarele simulărilor examenelor de final de ciclu  
        şi  Admiterea - 2017 ;                                                 
3. Etapele de mobilitate ale personalului didactic;
4. Prezentarea Metodologiei privind încadrarea în grad de
       handicap şi orientarea şcolară;
5.  Prezentarea activităţii interregionale - Workshop - 17.12.2016;
6.  Procedura Operaţională privind CDŞ;
7.  Diverse.

Prezenţa obligatorie!

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Documente
Graficul sedintelor