Şedinţe cu directorii unităţilor şcolare

Marti, 20 februarie 2018, ora 10:00, în sala festivă a Colegiului Naţional ”Moise Nicoară” Arad are loc şedinţa cu directorii unităţilor de învăţământ din judeţul Arad.

ORDINE DE ZI :
 - informare în urma şedinţei de instruire de la Deva, cu reprezentanţii MEN - Politici de personal - inspector şcolar general adjunct Stoenescu Anca / inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane
 - graficul inspecţiilor şcolare pentru semestrul II, precizări privind organizarea simulării EN 2018, echivalare studii - inspector şcolar general adjunct Pellegrini Nicolae
 - precizări privind studiul opţiunilor, evaluarea psihosomatică în vederea înscrierii în ănvăţământul primar 2018, director CLRAE, prof. Toderici Ovidiu
 - diverse (precizări inspectori şcolari)
 - precizări - inspector şcolar general Mladin Claudius