SEDINTE 
ISJ Arad - Unitati scolare

Selectati perioada in care s-au desfasurat sedintele si veti putea descarca documentatia prezentata in cadrul sedintelor.

 Şedinţe cu directorii unităţilor şcolare 
 
MARŢI, 21 februarie 2017, ora 10.00, la Colegiul Naţional "Moise Nicoară" Arad va avea loc şedinţa cu directorii.
Ordinea de zi:
1.Instruirea anuală a directorilor în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă;
2.Probleme curente legate de mişcarea personalului didactic. Calendarul mobilităţii pe luna februarie. Sarcinile ce revin unităţilor şcolare;
3.Prezentarea Graficului inspecţiilor şcolare/ şedinţelor cu directorii pe Semestrul al II - lea;
4.Pregătirea şi Organizarea simulărilor Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII a / simulărilor probelor scrise ale examenului de Bacalaureat;
5.Instruirea directorilor/preşedinţilor comisiilor de înscriere în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2017 – 2018;
6.Comunicarea grilelor , a situaţiilor privind numărul de gradaţii şi punctajele minime pe categorii de personal şi pe discipline la concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2017;
7.Comunicări CCD:
- Situația participării cadrelor didactice la programe de dezvoltare profesională;
- Derularea programului de formare dedicat responsabililor cu dezvoltarea profesională din școli în cadrul cercurilor pedagogice ale RDP pe zone; 
- Prezentarea Revistei online „Școala Vremii”;
8. Diverse.

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Graficul sedintelor
Documente