Pentru cadrele didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar
    Aici gasiti informatii de interes pentru cadrele didactice, didactice auxiliare si nedidactice din invatamantul aradean.

Mobilitatea personalului didactic​​​​​​

         Baza legislativa​​

          ORDIN Nr. 5575/28.10.2015  privind aprobarea programelor pentru concursul naţional de 
                                                           ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate                                                            în învăţământul preuniversitar

          Anexa 1 la OMECS nr. 5575/28.10.2015  - Programele pentru concursul national de ocupare a                                                                     posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate                                                                               în învățământul preuniversitar începând cu sesiunea 2016

          OMECS 5559/2015 - Metodologia  - Cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din                                                           învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017

                                                                  Accesati forumul ISJ Arad pentru mai multe detalii  Program de lucru cu publicul​
      

       Marți:    11 - 14
  Miercuri:   14 - 16
            Joi:    13 - 15
       Inspectori şcolari de specialitate    
       pentru managementul resurselor          umane:
                     
                 prof. Adriana POPESCU
                 prof. Emilia MANDACHE
  Program de lucru cu publicul​
      

      
     Marţi:    11 - 14
          Joi:    15 - 17
Inspectori şcolari pentru dezvoltarea resursei umane

              prof. Carmen Cuzmanov 
       Gradatii de merit

                                                                           
                                    Accesati forumul ISJ Arad pentru mai multe detalii
  
      PLANURI-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN VIGOARE
  • Planuri-cadru în vigoare
  • Programe școlare în vigoare
  • Programe școlare în dezbatere
  • Planuri-cadru și programe școlare care nu mai sunt în vigoare