Buletin informativ
    Prezentul buletin informativ a fost realizat conform cerințelor Art.5,alin.(2) din Legea nr. 544/2001( având în vedere HOTĂRÂREA de GUVERN      
    nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
    informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002).

BULETIN INFORMATIV ISJ ARAD

Buletin informativ - ISJ Arad