Învăţământ profesional
    Aici gasiti informatii de interes pentru invatamantul profesional.

P R O F E S I O N A L

​​

Unităţi din judeţul Arad

 
   
  Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019

   


     OMEN 5360/2017 privind aprobarea calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional pentru anul scolar 2017-2018, publicat in Monitorul Oficial nr. 859/31.10.2017.

                                        

   


ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC CU DURATA DE 3 ANI

   

             
    ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

    Este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:
        a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali
            angajatori şi parteneri de practică;
        b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de  
            parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică      
            organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
        c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate     
            din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
       d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii
           de învăţământ partenere.
  
       

S-au publicat Lista naţională a temelor pentru proba practică şi Fişele de evaluare asociate pentru examenul de certificare a calificării profesionale care se va organiza pentru absolvenţii învăţământului profesional în anul 2017.
Detalii le puteţi avea accesând:

Listele nationale-temelor-pentru-proba-practic si fisele-de-evaluare-ale-temelor-pentru-proba

Potrivit Art. 21 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional, aprobată prin OMEN nr. 4435 / 2014, "(5) ... ISJ/ISMB înştiinţează unităţile de învăţământ cu privire la postarea Listei naţionale pentru proba practică şi a Fişelor de evaluare asociate".
Potrivit "Art. 21 (6) Unităţile de învăţământ desemnate centre de examen, împreună cu operatorii economici / instituţiile publice cu care au incheiat parteneriate de pregătire practică, vor selecta din Lista naţională a temelor pentru proba practică, un număr de 15-30 teme, în funcţie de resursele existente, de numărul estimat de candidaţi şi de calificarea profesională, ...".
  1. Managing Director
ARAD
OMEN 5360/2017
ARAD
OMEN 5360/2017
ARAD
Oferta invatamant profesional cu durata de 3 ani 2017-2018
   
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual
  
Precizări fundamentale plan şcolarizare învăţământ profesional 2017-2018
   ​Precizări fundamentale plan şcolarizare   învăţământ dual         2017-2018