Învăţământ profesional
    Aici gasiti informatii de interes pentru invatamantul profesional.

P R O F E S I O N A L

​​

Unităţi din judeţul Arad

 
         

              
     Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu    
           următoarele caracteristici specifice:
        a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali
            angajatori şi parteneri de practică;
        b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de  
            parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică      
            organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
        c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din
            fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
       d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de
            învăţământ partenere.
  
       


   
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual
  
Precizări fundamentale plan şcolarizare învăţământ profesional 2017-2018
   ​Precizări fundamentale plan şcolarizare   învăţământ dual         2017-2018