Învăţământ preşcolar
    Aici gasiti informatii de interes pentru invatamantul prescolar.

G R A D I N I T E

​​

Grădiniţe din municipiul Arad

 GRĂDINIŢA PP "GRĂDINIŢA PRIETENIEI"
       Strada Predeal, nr. 3
       Telefon: 0257 349939 0357 425100
       Fax: 0357 425100
       E-mail: gradinita_pp16@yahoo.com
                                  Nu are gradinite arondate.GRĂDINIŢA PP „CĂSUŢA PITICILOR”
      Strada Predeal, nr. 3
      Telefon: 0257 349939     0357 425100
      Fax: 0357 425100
      E-mail: gradinita_pp16@yahoo.com
                                   Nu are gradinite arondate.


GRĂDINIŢA PP "CURCUBEUL COPIILOR"
      Strada Simion Balint, nr 7-9
      Telefon: 0257 257486
      Fax: 0257 257486
      E-mail: gradinitapp20@yahoo.com
         STRUCTURA ARONDATA: Gradinita P.P.13 ARADGRĂDINIŢA PP "ELEFĂNŢELUL"
     Strada Conduraşilor nr. 13
     Telefon: 0257 281426
     Fax: 0257 281426
     E-mail: gradinitapp1@yahoo.com
     Web: www.gradinita-pp-9.ro
           STRUCTURI ARONDATE:   Gradinita P.P.2 ARAD
                                                        Gradinita P.N.2 ARAD


GRĂDINIŢA PP „FURNICUŢA”
     Strada C. Brancusi FN
     Telefon: 0257 274448
     Fax: 0257 274448
     E-mail: gradinitapp10arad@yahoo.com
                                        Nu are gradinite arondate.


GRĂDINIŢA PP Nr. 1
      Strada T. Vladimirescu, nr. 20-22
      Telefon: 0257 231752
      Fax: 0257 231752
      E-mail: gradinitapp1@yahoo.com
       STRUCTURI ARONDATE: Gradinita P.P.15 ARAD
                                                  Gradinita P.P.22 ARAD


GRĂDINIŢA PP Nr. 11
Strada Crasna nr. 11
Telefon: 0357 428490
Fax: 0357 428490
Mail: gradpp11_arad@yahoo.com
    STRUCTURI ARONDATE:
                       Grădinita PP Nr. 12 ARAD
                       Grădinita PN “MUGUREL”ARAD


GRĂDINIŢA PP Nr.14
Strada Patria, nr. 2-4
Telefon: 0257 281965
Fax: 0257 281965
Mail: gradinita_pp14@yahoo.com

STRUCTURI ARONDATE:
                Gradinita P.P. Nr. 3 ARAD
                Gradinita P.N. Nr. 6 ARAD
                Gradinita P.N. Nr.13 ARAD


GRĂDINIŢA PP "PALATUL FERMECAT"
Strada Poetului FN
Telefon: 0257 349610
Fax: 0257 349610
E-mail: gradinitapp17arad@yahoo.com

STRUCTURI ARONDATE:
             Gradinita P.S.  Nr. 2 ARAD
             Gradinita P.N. Nr. 8 ARAD
             Gradinita P.N. Nr. 9 ARAD


GRĂDINIŢA PP "PITICOT"
Strada Grivitei, nr. 17
Telefon: 0257 270340
Fax: 0257 270340
E-mail: gradinita19arad@yahoo.com

STRUCTURI ARONDATE:
               Gradinita P.N. Nr.12 ARAD
               Gradinita P.N. Nr.24 ARAD
               Gradinita P.N. Nr.29 ARAD
         

           Învățământul preșcolar se desfășoară în grădinițe sau în școli (de stat sau private), care au ca  secție grupe de învățământ preșcolar, după același curriculum și respectând aceleași standarde  naționale. 
     Educaţia timpurie (0 - 6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) şi învăţământul  preşcolar (3 - 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa ​mijlocie şi grupa mare.

        Informaţii principale:


       Fiecare copil în grădiniță (tichete sociale pentru grădiniță)


         

           Învățământul preșcolar de stat este gratuit şi poate fi organizat pe grupe, format în funcţie de  vârsta sau nivelul de dezvoltare al copilului.
         Grădiniţele pot fi organizate astfel:
 • grădiniţe cu program normal (cinci ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială;
 • grădiniţe cu program prelungit (zece ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială, dar şi protecţia socială (hrană, supraveghere, odihnă);
 • grădiniţe cu program săptămânal, care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială, dar şi protecţia, hrană, supravegherea şi odihnă celor care provin din medii sociale şi familii defavorizate;
         Unităţile de învăţământ au obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul  grădiniţei, respectiv dacă este acreditată, autorizată să funcţioneze provizoriu, cu atestat de calitate  emis de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP).
              În premieră, comparativ cu anii anteriori, monitorizarea fluxului de reînscrieri şi înscrieri  se va realiza informatizat, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din  România (SIIIR), dezvoltat de Ministerul Educaţiei. Pe toată durata acestui proces, inspectoratele  şcolare judeţene asistă unităţile de învăţământ în activitatea de înscriere şi confirmă finalizarea  colectării cererilor aferente etapelor de înscriere/reînscriere.
               Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor  de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:
 • capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
 • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

        Acte necesare pentru înscrierea grădiniţă:
 • cerere înscriere grădiniţă;
 • adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal);
 • o copie a certificatului de naştere al copilului (certificată de directoare);
 • fişa medicală;
 • avizul epidemiologic;
 • actele pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor de departajare (dacă este cazul);
         Potrivit Ministerului Educaţiei, înscrierea copiilor la grădiniţele de stat se face gratuit,  acestora fiindu-le interzis să solicite taxă de înscriere ori să facă discriminări.
               Orarul reînscrierilor şi al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va  fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat,  inclusiv pe site-ul acesteia (acolo unde există).
            Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în  ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
            În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare  decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite  de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de  învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Oficiul juridic  al Inspectoratului Şcolar Judeţean).

         
   
        Grădiniţe din municipiul şi judeţul Arad 
                        limba de predare : LIMBA ROMÂNĂ       Grădiniţe pentru minorităti
                        limba de predare : LIMBA GERMANĂ, LIMBA MAGHIARĂ, LIMBA SLOVACĂ 
        Cartografia școlară   
Stat
Particular
Stat